Home

Zrzeszenie Budynki Efektywne Energetycznie, w skrócie E2BA (od Energy Efficient Buildings Assosiation) powstało, aby zwiększyć skalę badań oraz wdrożeń nowych rozwiązań ograniczających zużycie energii w branży budowlanej.

Ta strona internetowa kierowana jest do wszystkich polskich firm oraz jednostek naukowych działających w dziedzinie efektywności energetycznej budynków, zainteresowanych nawiązaniem współpracy na arenie europejskiej.

Zamieszczone tu informacje prezentują w szczegółach profil E2BA, jak również możliwości współpracy.

Praktycznymi przykładami tematów, jakimi zajmuje się zrzeszenie są już rozpoczęte projekty badawcze.

Są one również dowodem na to, że do badań przyłączyć może się praktycznie każdy: małe i średnie przedsię- biorstwa, jednostki budżetowe czy organizacje non profit.

Na tej stronie w skondensowanej i przystępnej formie uzyskać można informacje jak włączyć się do Europejskich projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego UE.

Strona działa całkowicie bezpłatnie.